Hakkımızda

        Trakya Üniversitesi Kırkpınar Spor Bilimleri Fakültesi ilk olarak Trakya Üniversitesi Eğitim Fakültesi bünyesinde, 1993 yılında “Beden Eğitimi ve Spor Bölümü” olarak eğitim ve öğretime başlamış ve 14.11.1995 tarih ve 95/7515 sayılı Bakanlar Kurulu kararıyla kurulmuş; 04.04.1996 tarih ve 5704 sayılı Yükseköğretim Kurulu Kararı ile Trakya Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı “Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu” adını almıştır. Daha sonra 11.11.2005 tarih ve 2005/9552 sayılı Bakanlar Kurulu kararı ile “Kırkpınar Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu” adını almıştır. Diğer taraftan 2006 yılında “Antrenörlük Eğitimi Bölümü”, 2008 yılında “Spor Yöneticiliği Bölümü” ve “Rekreasyon Bölümü”, 2010 yılında “Antrenörlük Eğitimi Bölümü” ve “Spor Yöneticiliği Bölümü” ikinci öğretim programları açılmıştır. Son olarak 28.03.2020 tarih ve 31088 sayılı Resmi gazete ve 2319 sayılı Cumhurbaşkanlığı kararı ile “Kırkpınar Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu” kapatılarak, Prof. Dr. Hakan TUNA’nın kurucu dekanlığını yaptığı “Kırkpınar Spor Bilimleri Fakültesi” kurulmuştur.
    Fakültemiz, lisans düzeyinde eğitim-öğretim vermesinin yanı sıra  Sağlık Bilimleri Enstitüsünde “Beden Eğitimi ve Spor Anabilim Dalı” ve Sosyal Bilimler Enstitüsünde “Rekreasyon Yönetimi Anabilim Dalı” yüksek lisans programlarını da yürütmektedir.
       Fakültemizin eğitim-öğretim kadrosunda 2020 yılı itibariyle 2 Profesör Doktor, 2 Doçent Doktor, 5 Doktor Öğretim Üyesi, 1 Öğretim Görevlisi Doktor, 27 Öğretim Görevlisi, 1 Araştırma Görevlisi Doktor olmak üzere toplam 38 öğretim elemanı bulunmaktadır.
 
Bu içerik 15.04.2020 tarihinde yayınlandı ve toplam 1172 kez okundu.